کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

مدیریت رفتار سازمانی , حقوق جزای اختصاصی,ادبیات تطبیقی

کتاب مدیریت رفتار سازمانینوشته ؛تالیف پال هرسی و کنت بلانچارد؛ترجمه علی علاقه‌بند تعداد صفحه 175 ص. امیرکبیر دانلود pdf شناسه رکورد : 5877 عنوان : ..

ادامه مطلب