کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

عهدنامه‌های بین‌المللی و تعهدات دولتهای ثالث از دیدگاه حقوق بین‌الملل و

کتاب عهدنامه‌های بین‌المللی و تعهدات دولتهای ثالث از دیدگاه حقوق بین‌الملل و اسلامنوشته ؛سعید رهائی تعداد صفحه 394ص الهدی دانلود pdf شناسه رکورد : 10443 عنوان :..

ادامه مطلب

تاریخ سیستان تالیف در حدود ۷۲۵-۴۵۵ , خاطرات و خطرات,سفرنامه

کتاب تاریخ سیستان تالیف در حدود ۷۲۵-۴۵۵نوشته ؛به‌تصحیح ملکالشعرائ بهار تعداد صفحه لو،684 ص زوار دانلود pdf شناسه رکورد : 2393 عنوان : تاریخ سیستان ..

ادامه مطلب

تاریخنگاری در اسلام , جنبشهای اسلامی معاصر,جنبشهای اسلامی معاصر

کتاب تاریخنگاری در اسلامنوشته ؛صادق سجادی، هادی عالم‌زاده تعداد صفحه هفت‌، 160 ص سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود pdf..

ادامه مطلب

بهره‌وری در کتابداری و اطلاعرسانی , بهره‌وری در کتابداری و اطلاعرسانی,بهر

کتاب بهره‌وری در کتابداری و اطلاعرسانینوشته ؛به‌کوشش فاطمه اسدی کرگانی تعداد صفحه ح‌، [712] ص. کتابدار دانلود pdf شناسه رکورد : 7756 عنوان : بهره‌وری..

ادامه مطلب

مسالک و ممالک , مسالک و ممالک,بیست داستان

کتاب مسالک و ممالکنوشته ؛تالیف ابوالحق ابراهیم اصطخری؛به اهتمام ایرج افشار تعداد صفحه [پنجاه و چهارم‌]، 579 ص. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دانلود p..

ادامه مطلب

مجموعه سخنرانیهای ششمین کنگره تحقیقات ایرانی , مجموعه سخنرانیهای ششمین ک

کتاب مجموعه سخنرانیهای ششمین کنگره تحقیقات ایرانینوشته ؛ تعداد صفحه ج.نقشه‌ دانشگاه آذرآبادگان دانلود pdf شناسه رکورد : 3260 عنوان : مجموعه سخنرانیهای ش..

ادامه مطلب

تاریخ تمدن و زندگی مردم جهان , تاریخ تمدن و زندگی مردم جهان,ره‌آورد س

کتاب تاریخ تمدن و زندگی مردم جهاننوشته ؛لوئیس پل تاد، کنت شاف کوپر، کلارنس وودرو سورنسون‌؛ترجمه هاشم رضی تعداد صفحه 703ص. سخن دانلود pdf شناسه رکورد : 1607 عنوان : تاریخ ت..

ادامه مطلب

صالحیه , النهایه ، فی مجرد الفقه و الفتاوی,سه سفرنامه

کتاب صالحیهنوشته ؛تالیف علی گنابادی نورعلیشاه ثانی تعداد صفحه کج، 355ص دانشگاه تهران دانلود pdf شناسه رکورد : 9933 عنوان : صالحیه پديدآور : ؛تالیف عل..

ادامه مطلب

روابط بین‌الملل در تئوری و در عمل , روابط بین‌الملل در تئوری و در عمل,فرهنگ لغا

کتاب روابط بین‌الملل در تئوری و در عملنوشته ؛نویسنده علی‌اصغر کاظمی تعداد صفحه 669 ص. نشر قومس دانلود pdf شناسه رکورد : 8281 عنوان : روابط بین‌..

ادامه مطلب

جغرافیا و توسعه , جامعه‌شناسی سیاسی انقلاب اسلامی ایران,جامعه‌شناسی سی

کتاب جغرافیا و توسعهنوشته ؛نویسنده آرتور موریس؛مترجم صدیقه لطفی تعداد صفحه 384ص. دانشگاه مازندران دانلود pdf شناسه رکورد : 10690 عنوان : جغرافیا و توسعه پديد..

ادامه مطلب