کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی زندگی روزمره انسان ماقبل تاریخ , سیرت جلالالدین مینکبرنی,تعزیه “نیایش و ن

کتاب زندگی روزمره انسان ماقبل تاریخنوشته ؛تالیف مارجوری کوئنل، سی‌. اچ. بی‌. کوئنل؛ترجمه اسدالله ملککیانی تعداد صفحه 282 ص. وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 1974

عنوان : زندگی روزمره انسان ماقبل تاریخ

پديدآور : ؛تالیف مارجوری کوئنل، سی‌. اچ. بی‌. کوئنل؛ترجمه اسدالله ملککیانی

شابک :

تعداد صفحات : 282 ص.

ويژگيها : مصور

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

شماره ثبت : 12499

اولین انتشار : 1369

سال انتشار : 1913

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1913

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب سیرت جلالالدین مینکبرنینوشته ؛تصنیف شهابالدین محمد خرندزی زیدری نسوی؛ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجریف به‌تصحیح و با مقدمه و تعلیقات مجتبی مینوی تعداد صفحه قج، 478 ص وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 2718

عنوان : سیرت جلالالدین مینکبرنی

پديدآور : ؛تصنیف شهابالدین محمد خرندزی زیدری نسوی؛ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجریف به‌تصحیح و با مقدمه و تعلیقات مجتبی مینوی

شابک :

تعداد صفحات : قج، 478 ص

ويژگيها :

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

شماره ثبت : 13006

اولین انتشار : 1365

سال انتشار : 1957

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1957

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تعزیه “نیایش و نمایش در ایران‌”نوشته ؛گردآورنده پتر. جی‌. چلکووسکی‌؛ترجمه داوود حاتمی تعداد صفحه 410 ص. وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 4581

عنوان : تعزیه “نیایش و نمایش در ایران‌”

پديدآور : ؛گردآورنده پتر. جی‌. چلکووسکی‌؛ترجمه داوود حاتمی

شابک :

تعداد صفحات : 410 ص.

ويژگيها : مصور

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

شماره ثبت : 14616

اولین انتشار : 1369

سال انتشار : 1946

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1946

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz