کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

تکاپوی ۲۰۰۰ , مجموعه آزمونهای حقوقی مدنی در کارشناسی ارشد… متمرکز با پاسخ

کتاب تکاپوی ۲۰۰۰نوشته ؛جان نسبیت و پاتریشیا ابردین‌؛ترجمه صهبا سعیدی تعداد صفحه دو، 524 ص صهبا سعیدی دانلود pdf شناسه رکورد : 1967 عنوان : تکاپو..

ادامه مطلب

مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی , مدیریت کتابخانه‌ها و

کتاب مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصینوشته ؛تالیف فروز روشن‌بین تعداد صفحه 167 ص. صنم دانلود pdf شناسه رکورد : 7963 عنوان : مدیریت کتابخا..

ادامه مطلب