کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

خلافت اموی ۶۵ – ۶۸ه ق./۴۸۶ – ۵۱۷م , سفارت‌نامه خوارزم,سفارت‌نامه خوارزم

کتاب خلافت اموی ۶۵ – ۶۸ه ق./۴۸۶ – ۵۱۷منوشته ؛عبدالامیر عبد دیکسون‌؛ترجمه گیتی شکری تعداد صفحه 326 ص. طهوری دانلود pdf شناسه رکورد : 252..

ادامه مطلب