کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

بازاریابی اطلاعات , مقدمه‌ای بر نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی‌(راهنمای ع

کتاب بازاریابی اطلاعاتنوشته ؛نویسنده جنیفر راولی تعداد صفحه 346ص. چاپار دانلود pdf شناسه رکورد : 11671 عنوان : بازاریابی اطلاعات پديدآور : ؛نوی..

ادامه مطلب

بازاریابی اطلاعات , کاربرد های پایگاه اطلاعاتی جی سی آردر مطالعات مورددی علم

کتاب بازاریابی اطلاعاتنوشته ؛نویسنده جنیفر رولی تعداد صفحه 346ص. چاپار دانلود pdf شناسه رکورد : 10738 عنوان : بازاریابی اطلاعات پديدآور : ؛نو..

ادامه مطلب