کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

هواشناسی ساحلی , جغرافیای اصفهان,جغرافیای اصفهان

کتاب هواشناسی ساحلینوشته ؛تالیف اس‌. ا. هو؛مترجم جواد خوشحال دستجردی تعداد صفحه يج، 373 ص دانشگاه اصفهان دانلود pdf شناسه رکورد : 4915 عنوان : ..

ادامه مطلب

اقلیم‌شناسی همدید و کاربردآن در مطالعات محیطی , اقلیم‌شناسی

کتاب اقلیم‌شناسی همدید و کاربردآن در مطالعات محیطینوشته ؛نوشته برنت یارنال ؛برگردان ابوالفضل مسعودیان تعداد صفحه 289 ص دانشگاه اصفهان دانلود pdf شناسه ر..

ادامه مطلب