کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی , مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی,مق

کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعینوشته ؛تالیف بهروز نبوی تعداد صفحه ژ، 271 ص. کتابخانه فروردین دانلود pdf شناسه رکورد : 5490 عنوان : م..

ادامه مطلب

مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی , مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی نابرا

کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانینوشته ؛محمدرضا حافظنیا تعداد صفحه هشت‌، 333 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود..

ادامه مطلب

مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی , مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانینوشته ؛محمدرضا حافظنیا تعداد صفحه هشت‌، 333 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) دانلود..

ادامه مطلب

جامعه‌شناسی برای اقتصاد , جامعه‌شناسی برای اقتصاد,مقدمه‌ای بر روش تحقیق د

کتاب جامعه‌شناسی برای اقتصادنوشته ؛گونتر ویس‌وده‌؛ترجمه هادی صمدی تعداد صفحه هفده‌، 811 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت‌) ..

ادامه مطلب

اینگلیش فورد استیودنتس آو کرآنیک ساینسز , مقدمه‌ای بر روش تحقیق د

کتاب اینگلیش فورد استیودنتس آو کرآنیک ساینسزنوشته ؛محسن جان نژاد تعداد صفحه 158 سمت دانلود pdf شناسه رکورد : 12586 عنوان : اینگلیش فورد استیودنتس آ..

ادامه مطلب

معماری ایران(دوره اسلامی) , مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی,طراح

کتاب معماری ایران(دوره اسلامی)نوشته ؛محمدیوسف کیانی تعداد صفحه 226 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) سمت‌( دانلود pdf شناسه رکورد..

ادامه مطلب

۲۵۰۰ (دوهزار و پانصد) پرسش چهارگزینه‌ای(دروس عمومی) همراه با پاسخهای تستی و

کتاب ۲۵۰۰ (دوهزار و پانصد) پرسش چهارگزینه‌ای(دروس عمومی) همراه با پاسخهای تستی و تشریحی‌… (سراسری، آزاد و…)نوشته ؛گردآورندگان مهدی مهدوی، زین‌العابدین درگا..

ادامه مطلب