کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی کتاب سبز شهرداری , زبان‌، تفکر و فضا,بررسی قانون شهرداری

کتاب کتاب سبز شهردارینوشته ؛مولف احمد سعیدنیا تعداد صفحه 12 ج. انتشارات سازمان شهرداریهای کشور دانلود pdf

شناسه رکورد : 5639

عنوان : کتاب سبز شهرداری

پديدآور : ؛مولف احمد سعیدنیا

شابک : 9649525165

تعداد صفحات : 12 ج.

ويژگيها : جدول

ناشر : انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

شماره ثبت : 15167

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب زبان‌، تفکر و فضانوشته ؛ناصر براتی تعداد صفحه چهارده‌، 104 ص انتشارات سازمان شهرداریهای کشور دانلود pdf

شناسه رکورد : 5658

عنوان : زبان‌، تفکر و فضا

پديدآور : ؛ناصر براتی

شابک : 9647012683

تعداد صفحات : چهارده‌، 104 ص

ويژگيها :

ناشر : انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

شماره ثبت : 15200

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1945

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1945

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب بررسی قانون شهردارینوشته ؛موسسه مطالعات دانشگاه تهران و تحقیقات اجتماعی تعداد صفحه ج انتشارات سازمان شهرداریهای کشور دانلود pdf

شناسه رکورد : 5665

عنوان : بررسی قانون شهرداری

پديدآور : ؛موسسه مطالعات دانشگاه تهران و تحقیقات اجتماعی

شابک : 9647012489

تعداد صفحات : ج

ويژگيها :

ناشر : انتشارات سازمان شهرداریهای کشور

شماره ثبت : 15183

اولین انتشار : 1382

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz