کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی ژئومورفولوژی مناطق شهری , English for the Student of History,راهنمای عم

کتاب ژئومورفولوژی مناطق شهرینوشته ؛شهرام روستایی، ایرج جباری تعداد صفحه ده، 229 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) دانلود pdf

شناسه رکورد : 11676

عنوان : ژئومورفولوژی مناطق شهری

پديدآور : ؛شهرام روستایی، ایرج جباری

شابک : 9789645302274

تعداد صفحات : ده، 229 ص.

ويژگيها : مصور (بخشی رنگی)، نقشه (بخشی رنگی)، جدول

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

شماره ثبت : 30557

اولین انتشار :

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب English for the Student of Historyنوشته ؛Mohammad Safavi تعداد صفحه 216 ص سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) دانلود pdf

شناسه رکورد : 11825

عنوان : English for the Student of History

پديدآور : ؛Mohammad Safavi

شابک :

تعداد صفحات : 216 ص

ويژگيها :

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

شماره ثبت : 30913

اولین انتشار : 1968

سال انتشار : 1915

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1915

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب راهنمای عملی پژوهش کیفینوشته /هومن حیدرعلی تعداد صفحه 215 ص سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) دانلود pdf

شناسه رکورد : 13658

عنوان : راهنمای عملی پژوهش کیفی

پديدآور : /هومن حیدرعلی

شابک :

تعداد صفحات : 215 ص

ويژگيها :

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

شماره ثبت : 31948

اولین انتشار :

سال انتشار : 1944

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1944

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz