کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی پراگماتیسم , حماسه آلبرت شوایتزر,تاریخ فلسفه در جهان اسلامی

کتاب پراگماتیسمنوشته ؛نویسنده ویلیام جیمز؛ترجمه عبدالکریم رشیدیان تعداد صفحه 214 ص سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی دانلود pdf

شناسه رکورد : 25

عنوان : پراگماتیسم

پديدآور : ؛نویسنده ویلیام جیمز؛ترجمه عبدالکریم رشیدیان

شابک :

تعداد صفحات : 214 ص

ويژگيها :

ناشر : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

شماره ثبت : 7676

اولین انتشار : 1967

سال انتشار : 1915

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1915

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب حماسه آلبرت شوایتزرنوشته ؛آنیتا دانیل؛ترجمه حبیبه فیوضات تعداد صفحه 154، [11] ص. تصوير سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی دانلود pdf

شناسه رکورد : 100

عنوان : حماسه آلبرت شوایتزر

پديدآور : ؛آنیتا دانیل؛ترجمه حبیبه فیوضات

شابک :

تعداد صفحات : 154، [11] ص. تصوير

ويژگيها : مصور، عکس

ناشر : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

شماره ثبت : 163

اولین انتشار :

سال انتشار : 1952

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1952

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلامینوشته ؛حنا فاخوری، خلیل الجر؛ترجمه عبدالمحمد آیتی تعداد صفحه بيست و دو، 816 ص سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی دانلود pdf

شناسه رکورد : 114

عنوان : تاریخ فلسفه در جهان اسلامی

پديدآور : ؛حنا فاخوری، خلیل الجر؛ترجمه عبدالمحمد آیتی

شابک :

تعداد صفحات : بيست و دو، 816 ص

ويژگيها :

ناشر : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

شماره ثبت : 108

اولین انتشار :

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz