کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی وندیداد , فلسفه روشنگری,یونانیان و پارسیان

کتاب وندیدادنوشته ؛ترجمه از متن اوستایی‌، مقدمه‌، تطبیق با ترجمه پهلوی، آوانویسی فارسی‌، پژوهش‌های گسترده و واژه‌نامه تطبیق [از] هاشم رضی تعداد صفحه 4 ج فکر روز دانلود pdf

شناسه رکورد : 2060

عنوان : وندیداد

پديدآور : ؛ترجمه از متن اوستایی‌، مقدمه‌، تطبیق با ترجمه پهلوی، آوانویسی فارسی‌، پژوهش‌های گسترده و واژه‌نامه تطبیق [از] هاشم رضی

شابک : ۹۶۴۵۸۳۸۵۹۲)v. ۴(

تعداد صفحات : 4 ج

ويژگيها :

ناشر : فکر روز

شماره ثبت : 849

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 5

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب فلسفه روشنگرینوشته ؛لوسین گلدمن تعداد صفحه 190 ص فکر روز دانلود pdf

شناسه رکورد : 2075

عنوان : فلسفه روشنگری

پديدآور : ؛لوسین گلدمن

شابک : 9648897360

تعداد صفحات : 190 ص

ويژگيها :

ناشر : فکر روز

شماره ثبت : 8394

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : 5

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب یونانیان و پارسیاننوشته ؛هرمان بنگسون‌؛ترجمه تیمور قادری تعداد صفحه 376 ص فکر روز دانلود pdf

شناسه رکورد : 2275

عنوان : یونانیان و پارسیان

پديدآور : ؛هرمان بنگسون‌؛ترجمه تیمور قادری

شابک : ۹۶۴۵۸۳۸۷۲x

تعداد صفحات : 376 ص

ويژگيها :

ناشر : فکر روز

شماره ثبت : 12624

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1915

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1915

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz