کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی نگاهی به تاثیر احزاب سیاسی بر بحران‌های دانشجویی , مدیریت رفتار سا

کتاب نگاهی به تاثیر احزاب سیاسی بر بحران‌های دانشجویینوشته ؛تهیه کننده فرامرز صحرایی تعداد صفحه 172 ص. دانشکده علوم و فنون فارابی دانلود pdf

شناسه رکورد : 12730

عنوان : نگاهی به تاثیر احزاب سیاسی بر بحران‌های دانشجویی

پديدآور : ؛تهیه کننده فرامرز صحرایی

شابک :

تعداد صفحات : 172 ص.

ويژگيها :

ناشر : دانشکده علوم و فنون فارابی

شماره ثبت : 31216

اولین انتشار : 1378

سال انتشار : 1952

نوبت چاپ : 10

ویرایش : نسخه 1952

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم‌، نظریه‌ها و کاربردها)نوشته ؛تالیف علی رضائیان تعداد صفحه 380 ص. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دانلود pdf

شناسه رکورد : 5928

عنوان : مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم‌، نظریه‌ها و کاربردها)

پديدآور : ؛تالیف علی رضائیان

شابک : 9647005040

تعداد صفحات : 380 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شماره ثبت : 15509

اولین انتشار : 1369

سال انتشار : 1951

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1951

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مسائل و نظریات فلسفهنوشته ؛نوشته ک. آژدوکویچ؛ترجمه منوچهر بزرگمهر تعداد صفحه 245 ص دانشگا ه صنعتی آریا مهر دانلود pdf

شناسه رکورد : 524

عنوان : مسائل و نظریات فلسفه

پديدآور : ؛نوشته ک. آژدوکویچ؛ترجمه منوچهر بزرگمهر

شابک :

تعداد صفحات : 245 ص

ويژگيها :

ناشر : دانشگا ه صنعتی آریا مهر

شماره ثبت : 380

اولین انتشار : 1357

سال انتشار : 1935

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1935

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz