کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی نشانه‌های روشنفکران , نشانه‌های روشنفکران,نظریه اجتماعی مدرن

کتاب نشانه‌های روشنفکراننوشته ؛ادوارد سعید؛ترجمه محمد افتخاری تعداد صفحه 139 ص آگاه دانلود pdf

شناسه رکورد : 405

عنوان : نشانه‌های روشنفکران

پديدآور : ؛ادوارد سعید؛ترجمه محمد افتخاری

شابک : 9643290603

تعداد صفحات : 139 ص

ويژگيها :

ناشر : آگاه

شماره ثبت : 2582

اولین انتشار : 1382

سال انتشار : 1928

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1928

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب نشانه‌های روشنفکراننوشته ؛ادوارد سعید؛ترجمه محمد افتخاری تعداد صفحه 139 ص آگاه دانلود pdf

شناسه رکورد : 405

عنوان : نشانه‌های روشنفکران

پديدآور : ؛ادوارد سعید؛ترجمه محمد افتخاری

شابک : 9643290603

تعداد صفحات : 139 ص

ويژگيها :

ناشر : آگاه

شماره ثبت : 6622

اولین انتشار : 1376

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 5

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماسنوشته ؛یان کرایب؛ترجمه عباس مخبر تعداد صفحه 336 ص آگاه دانلود pdf

شناسه رکورد : 415

عنوان : نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس

پديدآور : ؛یان کرایب؛ترجمه عباس مخبر

شابک : 9644160843

تعداد صفحات : 336 ص

ويژگيها :

ناشر : آگاه

شماره ثبت : 2607

اولین انتشار : 1376

سال انتشار : 1940

نوبت چاپ : 5

ویرایش : نسخه 1940

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz