کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی مربیان بزرگ , اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع درسانی,اخلاق حرفه‌ای در کت

کتاب مربیان بزرگنوشته ؛/رابرت اولیچ؛ترجمه علی شریعتمداری تعداد صفحه هشت،271ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) سمت‌(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی دانلود pdf

شناسه رکورد : 12165

عنوان : مربیان بزرگ

پديدآور : ؛/رابرت اولیچ؛ترجمه علی شریعتمداری

شابک :

تعداد صفحات : هشت،271ص.

ويژگيها :

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) سمت‌(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

شماره ثبت : 30944

اولین انتشار : 1916

سال انتشار : 1959

نوبت چاپ : 7

ویرایش : نسخه 1959

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع درسانینوشته ؛احد فرامرزقراملکی، لعبت درخشانی، سعید رضایی‌شریف‌آبادی تعداد صفحه دوازده، 264 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) سمت‌(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی دانلود pdf

شناسه رکورد : 12295

عنوان : اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع درسانی

پديدآور : ؛احد فرامرزقراملکی، لعبت درخشانی، سعید رضایی‌شریف‌آبادی

شابک :

تعداد صفحات : دوازده، 264 ص.

ويژگيها :

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) سمت‌(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

شماره ثبت : 30945

اولین انتشار : 1916

سال انتشار : 1930

نوبت چاپ : 7

ویرایش : نسخه 1930

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع درسانینوشته ؛احد فرامرزقراملکی، لعبت درخشانی، سعید رضایی‌شریف‌آبادی تعداد صفحه دوازده، 264 ص. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) سمت‌(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی دانلود pdf

شناسه رکورد : 12295

عنوان : اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع درسانی

پديدآور : ؛احد فرامرزقراملکی، لعبت درخشانی، سعید رضایی‌شریف‌آبادی

شابک :

تعداد صفحات : دوازده، 264 ص.

ويژگيها :

ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) سمت‌(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

شماره ثبت : 31051

اولین انتشار : 1916

سال انتشار : 1928

نوبت چاپ : 7

ویرایش : نسخه 1928

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz