کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی‌، متن کامل , سیر جوامع بشری,مباحثی در جامع

کتاب مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی‌، متن کاملنوشته ؛ریمون آرون‌؛ترجمه باقر پرهام تعداد صفحه شانزده‌، 759 ص. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی دانلود pdf

شناسه رکورد : 5749

عنوان : مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی‌، متن کامل

پديدآور : ؛ریمون آرون‌؛ترجمه باقر پرهام

شابک :

تعداد صفحات : شانزده‌، 759 ص.

ويژگيها : جدول

ناشر : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

شماره ثبت : 5137

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1915

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1915

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب سیر جوامع بشرینوشته ؛گرهارد لنسکی‌، جین لنسکی‌؛ترجمه ناصر موفقیان تعداد صفحه نه‌، [956] ص. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی دانلود pdf

شناسه رکورد : 5778

عنوان : سیر جوامع بشری

پديدآور : ؛گرهارد لنسکی‌، جین لنسکی‌؛ترجمه ناصر موفقیان

شابک :

تعداد صفحات : نه‌، [956] ص.

ويژگيها : مصور، نقشه‌، جدول، نمودار

ناشر : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

شماره ثبت : 5139

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1923

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1923

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مباحثی در جامعه‌شناسی حقوقی در ایراننوشته ؛تالیف عباس عبدی با همکاری سمیرا کلهر تعداد صفحه 152 ص سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی دانلود pdf

شناسه رکورد : 5860

عنوان : مباحثی در جامعه‌شناسی حقوقی در ایران

پديدآور : ؛تالیف عباس عبدی با همکاری سمیرا کلهر

شابک :

تعداد صفحات : 152 ص

ويژگيها :

ناشر : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

شماره ثبت : 15435

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1949

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1949

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz