کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی مجموعه مقاله‌های دومین همایش علمی معلم‌، پژوهش و توسعه , هزار خورشید درخشا

کتاب مجموعه مقاله‌های دومین همایش علمی معلم‌، پژوهش و توسعهنوشته ؛زیرنظر رویا احمدیان‌، هادی طرلانی‌؛ویراستاران حافظ سوادمرادی… [و دیگران‌] تعداد صفحه [2]، 375 ص. باغ رضوان دانلود pdf

شناسه رکورد : 6258

عنوان : مجموعه مقاله‌های دومین همایش علمی معلم‌، پژوهش و توسعه

پديدآور : ؛زیرنظر رویا احمدیان‌، هادی طرلانی‌؛ویراستاران حافظ سوادمرادی… [و دیگران‌]

شابک : 9649406700

تعداد صفحات : [2]، 375 ص.

ويژگيها : جدول

ناشر : باغ رضوان

شماره ثبت : 15663

اولین انتشار : 1967

سال انتشار : 1929

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1929

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب هزار خورشید درخشاننوشته ؛نویسنده خالدحسینی؛مترجم بیتا کاظمی تعداد صفحه 456 ص باغ نو دانلود pdf

شناسه رکورد : 10882

عنوان : هزار خورشید درخشان

پديدآور : ؛نویسنده خالدحسینی؛مترجم بیتا کاظمی

شابک : 9647425384

تعداد صفحات : 456 ص

ويژگيها :

ناشر : باغ نو

شماره ثبت : 20128

اولین انتشار : 1954

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : 3

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب ایراننوشته ؛هادی زمانی تعداد صفحه [291] ص.جدول، نمودار بال دانلود pdf

شناسه رکورد : 1737

عنوان : ایران

پديدآور : ؛هادی زمانی

شابک : 9649249192

تعداد صفحات : [291] ص.جدول، نمودار

ويژگيها :

ناشر : بال

شماره ثبت : 6642

اولین انتشار : 1932

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 6

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz