کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی , کا

کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردینوشته ؛به‌کوشش علی میرعمادی تعداد صفحه 908+130ص.جدول، نمودار دانشگاه علامه طباطبائی دانلود pdf

شناسه رکورد : 6755

عنوان : مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی

پديدآور : ؛به‌کوشش علی میرعمادی

شابک :

تعداد صفحات : 908+130ص.جدول، نمودار

ويژگيها :

ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی

شماره ثبت : 16138

اولین انتشار : 1385

سال انتشار : 1912

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1912

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب کامپیوتری کردن کتابخانهنوشته ؛نوشته یان لاوسی‌؛ترجمه مهناز ملکی معیری (اطهاری) تعداد صفحه يازده‌، 282 ص. دانشگاه علامه طباطبائی دانلود pdf

شناسه رکورد : 7980

عنوان : کامپیوتری کردن کتابخانه

پديدآور : ؛نوشته یان لاوسی‌؛ترجمه مهناز ملکی معیری (اطهاری)

شابک :

تعداد صفحات : يازده‌، 282 ص.

ويژگيها : مصور

ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی

شماره ثبت : 18035

اولین انتشار : 1388

سال انتشار : 1940

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1940

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب در حرم دوستنوشته ؛به‌کوشش ابراهیم زارعی تعداد صفحه 308 ص.مصور (رنگي‌)، نمونه‌، عکس (رنگي‌) دانشگاه علامه طباطبائی دانلود pdf

شناسه رکورد : 8774

عنوان : در حرم دوست

پديدآور : ؛به‌کوشش ابراهیم زارعی

شابک :

تعداد صفحات : 308 ص.مصور (رنگي‌)، نمونه‌، عکس (رنگي‌)

ويژگيها :

ناشر : دانشگاه علامه طباطبائی

شماره ثبت : 10518

اولین انتشار : 1385

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz