کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی مارکوزه , فلوطین,فلوطین

کتاب مارکوزهنوشته ؛ترجمه حمید عنایت تعداد صفحه 159 ص خوارزمی دانلود pdf

شناسه رکورد : 248

عنوان : مارکوزه

پديدآور : ؛ترجمه حمید عنایت

شابک :

تعداد صفحات : 159 ص

ويژگيها :

ناشر : خوارزمی

شماره ثبت : 371

اولین انتشار : 1382

سال انتشار : 1960

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1960

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب فلوطیننوشته ؛نوشته کارل یاسپرس‌؛ترجمه حسن لطفی تعداد صفحه 145 ص خوارزمی دانلود pdf

شناسه رکورد : 259

عنوان : فلوطین

پديدآور : ؛نوشته کارل یاسپرس‌؛ترجمه حسن لطفی

شابک :

تعداد صفحات : 145 ص

ويژگيها :

ناشر : خوارزمی

شماره ثبت : 325

اولین انتشار : 1363

سال انتشار : 1922

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1922

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب فلوطیننوشته ؛نوشته کارل یاسپرس‌؛ترجمه حسن لطفی تعداد صفحه 145 ص خوارزمی دانلود pdf

شناسه رکورد : 259

عنوان : فلوطین

پديدآور : ؛نوشته کارل یاسپرس‌؛ترجمه حسن لطفی

شابک :

تعداد صفحات : 145 ص

ويژگيها :

ناشر : خوارزمی

شماره ثبت : 326

اولین انتشار : 1343

سال انتشار : 1918

نوبت چاپ : 3

ویرایش : نسخه 1918

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz