کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی قیام بی‌رهبر، یا، تراژدی یک ملت , جذوات و مواقیت,تاریخ عالم آ

کتاب قیام بی‌رهبر، یا، تراژدی یک ملتنوشته ؛دیوید ایروینگ؛ترجمه ضیاالدین ضیایی تعداد صفحه 542 ص مرکز نشر فرهنگی مشرق دانلود pdf

شناسه رکورد : 2023

عنوان : قیام بی‌رهبر، یا، تراژدی یک ملت

پديدآور : ؛دیوید ایروینگ؛ترجمه ضیاالدین ضیایی

شابک : 9649037535

تعداد صفحات : 542 ص

ويژگيها :

ناشر : مرکز نشر فرهنگی مشرق

شماره ثبت : 3702

اولین انتشار : 1390

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب جذوات و مواقیتنوشته ؛تالیف میر محمدباقر داماد تعداد صفحه پنجاه و هشت‌، 384 ص. مرکز نشر میراث مکتوب دانلود pdf

شناسه رکورد : 462

عنوان : جذوات و مواقیت

پديدآور : ؛تالیف میر محمدباقر داماد

شابک : ۹۶۴۶۷۸۱۵۶x

تعداد صفحات : پنجاه و هشت‌، 384 ص.

ويژگيها : نمونه

ناشر : مرکز نشر میراث مکتوب

شماره ثبت : 2217

اولین انتشار : 1385

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تاریخ عالم آرای امینینوشته ؛تالیف فضلالله بن روزبهان اصفهانی‌؛تصحیح محمد اکبر عشیق تعداد صفحه هفتاد و هشت‌، 519 ص مرکز نشر میراث مکتوب دانلود pdf

شناسه رکورد : 2428

عنوان : تاریخ عالم آرای امینی

پديدآور : ؛تالیف فضلالله بن روزبهان اصفهانی‌؛تصحیح محمد اکبر عشیق

شابک : 9646781772

تعداد صفحات : هفتاد و هشت‌، 519 ص

ويژگيها :

ناشر : مرکز نشر میراث مکتوب

شماره ثبت : 2269

اولین انتشار : 1386

سال انتشار : 1936

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1936

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz