کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی فهرستنویسی کتاب با استفاده از قواعد بازنگری شده انگلو – امریکن , قلمرو

کتاب فهرستنویسی کتاب با استفاده از قواعد بازنگری شده انگلو – امریکننوشته ؛ترجمه و مثالهای فارسی از مرتضی کوکبی تعداد صفحه 204 ص چاپار دانلود pdf

شناسه رکورد : 7903

عنوان : فهرستنویسی کتاب با استفاده از قواعد بازنگری شده انگلو – امریکن

پديدآور : ؛ترجمه و مثالهای فارسی از مرتضی کوکبی

شابک : 96477901515

تعداد صفحات : 204 ص

ويژگيها :

ناشر : چاپار

شماره ثبت : 7392

اولین انتشار : 1380

سال انتشار : 1914

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1914

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب قلمروهای نو در بازیابی اطلاعاتنوشته ؛ریکاردو بیزا – ییتس‌، برتیه ریبرو – نتو؛ترجمه علی حسین قاسمی باهمکاری سیروس آزادی، علی جوامع تعداد صفحه ج. چاپار دانلود pdf

شناسه رکورد : 7905

عنوان : قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات

پديدآور : ؛ریکاردو بیزا – ییتس‌، برتیه ریبرو – نتو؛ترجمه علی حسین قاسمی باهمکاری سیروس آزادی، علی جوامع

شابک : 9647790406

تعداد صفحات : ج.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : چاپار

شماره ثبت : 7373

اولین انتشار : 1383

سال انتشار : 1931

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1931

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب قلمروهای نو در بازیابی اطلاعاتنوشته ؛ریکاردو بیزا – ییتس‌، برتیه ریبرو – نتو؛ترجمه علی حسین قاسمی باهمکاری سیروس آزادی، علی جوامع تعداد صفحه ج. چاپار دانلود pdf

شناسه رکورد : 7905

عنوان : قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات

پديدآور : ؛ریکاردو بیزا – ییتس‌، برتیه ریبرو – نتو؛ترجمه علی حسین قاسمی باهمکاری سیروس آزادی، علی جوامع

شابک : 9647790406

تعداد صفحات : ج.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : چاپار

شماره ثبت : 20683

اولین انتشار : 1383

سال انتشار : 1917

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1917

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz