کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی فرسایش آبی و کنترل آن , جغرافیای جنگلهای جهان,مهارتهای مطالعاتی برای دانشجوی

کتاب فرسایش آبی و کنترل آننوشته ؛تالیف حسینقلی رفاهی تعداد صفحه 671 ص. دانشگاه تهران‌، موسسه انتشارات و چاپ دانلود pdf

شناسه رکورد : 5691

عنوان : فرسایش آبی و کنترل آن

پديدآور : ؛تالیف حسینقلی رفاهی

شابک : 9640347876

تعداد صفحات : 671 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : دانشگاه تهران‌، موسسه انتشارات و چاپ

شماره ثبت : 15356

اولین انتشار : 1381

سال انتشار : 1941

نوبت چاپ : 5

ویرایش : نسخه 1941

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب جغرافیای جنگلهای جهاننوشته ؛از احمد مصدق تعداد صفحه د، 404 ص. دانشگاه تهران‌، موسسه انتشارات و چاپ دانلود pdf

شناسه رکورد : 5692

عنوان : جغرافیای جنگلهای جهان

پديدآور : ؛از احمد مصدق

شابک : 9640340162

تعداد صفحات : د، 404 ص.

ويژگيها : نقشه‌، جدول

ناشر : دانشگاه تهران‌، موسسه انتشارات و چاپ

شماره ثبت : 15357

اولین انتشار : 1386

سال انتشار : 1918

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1918

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مهارتهای مطالعاتی برای دانشجویان جغرافیا (راهنمای عملی‌)نوشته ؛پولین نایل؛مترجمان محمدرضا رضوانی‌، بهروز قرنی‌آرانی تعداد صفحه و، 524ص. دانشگاه تهران‌، موسسه انتشارات و چاپ دانلود pdf

شناسه رکورد : 5693

عنوان : مهارتهای مطالعاتی برای دانشجویان جغرافیا (راهنمای عملی‌)

پديدآور : ؛پولین نایل؛مترجمان محمدرضا رضوانی‌، بهروز قرنی‌آرانی

شابک : 9640355674

تعداد صفحات : و، 524ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : دانشگاه تهران‌، موسسه انتشارات و چاپ

شماره ثبت : 15358

اولین انتشار : 1386

سال انتشار : 1954

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1954

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz