کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی علت‌یابی و بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه‌های ایران , دانشگاه‌، جامع

کتاب علت‌یابی و بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه‌های ایراننوشته ؛مدیر پژوهش داود سلیمانی تعداد صفحه 42 ص. وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی‌، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانلود pdf

شناسه رکورد : 5496

عنوان : علت‌یابی و بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه‌های ایران

پديدآور : ؛مدیر پژوهش داود سلیمانی

شابک : 9649302611

تعداد صفحات : 42 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی‌، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

شماره ثبت : 13366

اولین انتشار : 1350

سال انتشار : 1945

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1945

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب دانشگاه‌، جامعه و فرهنگنوشته ؛ تعداد صفحه 115 ص وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی‌، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانلود pdf

شناسه رکورد : 5500

عنوان : دانشگاه‌، جامعه و فرهنگ

پديدآور : ؛

شابک : 9647508042

تعداد صفحات : 115 ص

ويژگيها :

ناشر : وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی‌، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

شماره ثبت : 13356

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1949

نوبت چاپ : 3

ویرایش : نسخه 1949

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب زن‌، دانشگاه‌، فردای بهترنوشته ؛دبیر مجموعه صدیقه شکوری راد تعداد صفحه 184 ص. وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی‌، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانلود pdf

شناسه رکورد : 5540

عنوان : زن‌، دانشگاه‌، فردای بهتر

پديدآور : ؛دبیر مجموعه صدیقه شکوری راد

شابک : 9649302603

تعداد صفحات : 184 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی‌، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی

شماره ثبت : 6738

اولین انتشار : 1366

سال انتشار : 1920

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1920

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz