کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی عالم آرای نادری , تاریخ رم,سی یئوجی‌، یا، سیر باختر

کتاب عالم آرای نادرینوشته ؛تالیف محمدکاظم مروی تعداد صفحه 3 ج نشر علم دانلود pdf

شناسه رکورد : 500

عنوان : عالم آرای نادری

پديدآور : ؛تالیف محمدکاظم مروی

شابک :

تعداد صفحات : 3 ج

ويژگيها :

ناشر : نشر علم

شماره ثبت : 13811

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1948

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1948

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تاریخ رمنوشته ؛تالیف آلبر ماله‌، ژول ایزاک؛ترجمه غلامحسین زیرکزاده تعداد صفحه ف‌، 401 ص. نشر علم دانلود pdf

شناسه رکورد : 1934

عنوان : تاریخ رم

پديدآور : ؛تالیف آلبر ماله‌، ژول ایزاک؛ترجمه غلامحسین زیرکزاده

شابک :

تعداد صفحات : ف‌، 401 ص.

ويژگيها : مصور، نقشه‌، جدول

ناشر : نشر علم

شماره ثبت : 12445

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1960

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1960

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب سی یئوجی‌، یا، سیر باخترنوشته ؛نوشته وو چنگ نن‌؛ترجمه از چینی لوئی آونولف ترجمه از فرانسه شهرنوش پارسی‌پور تعداد صفحه 2 ج. (0351 ص.) نشر علم دانلود pdf

شناسه رکورد : 2024

عنوان : سی یئوجی‌، یا، سیر باختر

پديدآور : ؛نوشته وو چنگ نن‌؛ترجمه از چینی لوئی آونولف ترجمه از فرانسه شهرنوش پارسی‌پور

شابک :

تعداد صفحات : 2 ج. (0351 ص.)

ويژگيها : مصور

ناشر : نشر علم

شماره ثبت : 3834

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1945

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1945

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz