کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی صد سند از آلمان هیتلری , گزارش ایران,همینگوی

کتاب صد سند از آلمان هیتلرینوشته ؛گزیده‌یی از کتاب رسمی سفید آلمان‌؛ترجمه محمد توکل تعداد صفحه 371 ص نقره دانلود pdf

شناسه رکورد : 2127

عنوان : صد سند از آلمان هیتلری

پديدآور : ؛گزیده‌یی از کتاب رسمی سفید آلمان‌؛ترجمه محمد توکل

شابک :

تعداد صفحات : 371 ص

ويژگيها :

ناشر : نقره

شماره ثبت : 12540

اولین انتشار : 1387

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب گزارش ایراننوشته ؛مخبرالسلطنه هدایت تعداد صفحه 436 ص. نقره دانلود pdf

شناسه رکورد : 2716

عنوان : گزارش ایران

پديدآور : ؛مخبرالسلطنه هدایت

شابک :

تعداد صفحات : 436 ص.

ويژگيها : مصور، نمونه‌، عکس

ناشر : نقره

شماره ثبت : 13007

اولین انتشار : 1387

سال انتشار : 1919

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1919

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب همینگوینوشته ؛فرناندا پیوانو؛ترجمه رضا قیصریه تعداد صفحه 360 ص. 6 ص. نقره دانلود pdf

شناسه رکورد : 6945

عنوان : همینگوی

پديدآور : ؛فرناندا پیوانو؛ترجمه رضا قیصریه

شابک :

تعداد صفحات : 360 ص. 6 ص.

ويژگيها : عکس

ناشر : نقره

شماره ثبت : 16281

اولین انتشار : 1387

سال انتشار : 1921

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1921

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz