کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی شیوه نامه ویرایش , شیوه نامه ویرایش,شیوه نامه ویرایش

کتاب شیوه نامه ویرایشنوشته ؛محمدرضا محمدیفر تعداد صفحه 7 ج. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سازمان چاپ و انتشارات دانلود pdf

شناسه رکورد : 4799

عنوان : شیوه نامه ویرایش

پديدآور : ؛محمدرضا محمدیفر

شابک :

تعداد صفحات : 7 ج.

ويژگيها : جدول

ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سازمان چاپ و انتشارات

شماره ثبت : 14691

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1963

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1963

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب شیوه نامه ویرایشنوشته ؛محمدرضا محمدیفر تعداد صفحه 7 ج. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سازمان چاپ و انتشارات دانلود pdf

شناسه رکورد : 4799

عنوان : شیوه نامه ویرایش

پديدآور : ؛محمدرضا محمدیفر

شابک :

تعداد صفحات : 7 ج.

ويژگيها : جدول

ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سازمان چاپ و انتشارات

شماره ثبت : 14692

اولین انتشار : 1367

سال انتشار : 1943

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1943

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب شیوه نامه ویرایشنوشته ؛محمدرضا محمدیفر تعداد صفحه 7 ج. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سازمان چاپ و انتشارات دانلود pdf

شناسه رکورد : 4799

عنوان : شیوه نامه ویرایش

پديدآور : ؛محمدرضا محمدیفر

شابک :

تعداد صفحات : 7 ج.

ويژگيها : جدول

ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، سازمان چاپ و انتشارات

شماره ثبت : 14693

اولین انتشار : 1389

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 3

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz