کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی درایران معاصر با تاکید بردوره زمانی ۱۳۸

کتاب شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی درایران معاصر با تاکید بردوره زمانی ۱۳۸۳ – ۱۳۵۷نوشته ؛نوشته محسن حبیبی تعداد صفحه 384ص دفترپژوهشهای فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 10543

عنوان : شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی درایران معاصر با تاکید بردوره زمانی ۱۳۸۳ – ۱۳۵۷

پديدآور : ؛نوشته محسن حبیبی

شابک : 9643790851

تعداد صفحات : 384ص

ويژگيها :

ناشر : دفترپژوهشهای فرهنگی

شماره ثبت : 20426

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1958

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1958

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب ترجمه الحیاه‌، دایره‌المعارفی اسلامی‌، علمی‌، پژوهشی‌، که روش‌نوشته ؛محمدرضا حکیمی‌، محمود حکیمی‌، علی حکیمی‌؛مترجم احمد آرام تعداد صفحه (4 و 5) ج دلیل ما دانلود pdf

شناسه رکورد : 1841

عنوان : ترجمه الحیاه‌، دایره‌المعارفی اسلامی‌، علمی‌، پژوهشی‌، که روش‌

پديدآور : ؛محمدرضا حکیمی‌، محمود حکیمی‌، علی حکیمی‌؛مترجم احمد آرام

شابک :

تعداد صفحات : (4 و 5) ج

ويژگيها :

ناشر : دلیل ما

شماره ثبت : 5078

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب ترجمه الحیاه‌، دایره‌المعارفی اسلامی‌، علمی‌، پژوهشی‌، که روش‌نوشته ؛محمدرضا حکیمی‌، محمود حکیمی‌، علی حکیمی‌؛مترجم احمد آرام تعداد صفحه (4 و 5) ج دلیل ما دانلود pdf

شناسه رکورد : 1841

عنوان : ترجمه الحیاه‌، دایره‌المعارفی اسلامی‌، علمی‌، پژوهشی‌، که روش‌

پديدآور : ؛محمدرضا حکیمی‌، محمود حکیمی‌، علی حکیمی‌؛مترجم احمد آرام

شابک :

تعداد صفحات : (4 و 5) ج

ويژگيها :

ناشر : دلیل ما

شماره ثبت : 5079

اولین انتشار : 1362

سال انتشار : 1917

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1917

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz