کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی سیمای روند تحولات برنامه درسی به‌عنوان یک رشته تخصصی , سیمای روند تحولات ب

کتاب سیمای روند تحولات برنامه درسی به‌عنوان یک رشته تخصصینوشته ؛تالیف نادرقلی قورچیان‌، فروغ تن‌ساز تعداد صفحه هشت‌، 136 ص. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی دانلود pdf

شناسه رکورد : 6287

عنوان : سیمای روند تحولات برنامه درسی به‌عنوان یک رشته تخصصی

پديدآور : ؛تالیف نادرقلی قورچیان‌، فروغ تن‌ساز

شابک : 9649000364

تعداد صفحات : هشت‌، 136 ص.

ويژگيها : جدول

ناشر : موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

شماره ثبت : 4894

اولین انتشار : 1369

سال انتشار : 1912

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1912

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب سیمای روند تحولات برنامه درسی به‌عنوان یک رشته تخصصینوشته ؛تالیف نادرقلی قورچیان‌، فروغ تن‌ساز تعداد صفحه هشت‌، 136 ص. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی دانلود pdf

شناسه رکورد : 6287

عنوان : سیمای روند تحولات برنامه درسی به‌عنوان یک رشته تخصصی

پديدآور : ؛تالیف نادرقلی قورچیان‌، فروغ تن‌ساز

شابک : 9649000364

تعداد صفحات : هشت‌، 136 ص.

ويژگيها : جدول

ناشر : موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

شماره ثبت : 4895

اولین انتشار : 1369

سال انتشار : 1919

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1919

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب سهم زنان در آموزش عالی (پیشرفتها – محدودیتها و اقدامات نویدبخش‌)نوشته ؛تهیه و تدوین کا – سابارائو و همکاران‌؛ترجمه محمدرضا کرامتی تعداد صفحه 137 ص. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی دانلود pdf

شناسه رکورد : 6292

عنوان : سهم زنان در آموزش عالی (پیشرفتها – محدودیتها و اقدامات نویدبخش‌)

پديدآور : ؛تهیه و تدوین کا – سابارائو و همکاران‌؛ترجمه محمدرضا کرامتی

شابک : 9646431039

تعداد صفحات : 137 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

شماره ثبت : 4923

اولین انتشار : 1369

سال انتشار : 1919

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1919

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz