کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی سالار مگسها , شاهنامه فردوسی,شاهنامه فردوسی

کتاب سالار مگسهانوشته ؛اثر ویلیام گلدینگ؛ترجمه سوسن اردکانی (شاهین‌) تعداد صفحه 336 ص آپادانا دانلود pdf

شناسه رکورد : 7520

عنوان : سالار مگسها

پديدآور : ؛اثر ویلیام گلدینگ؛ترجمه سوسن اردکانی (شاهین‌)

شابک :

تعداد صفحات : 336 ص

ويژگيها :

ناشر : آپادانا

شماره ثبت : 16625

اولین انتشار : 1975

سال انتشار : 1957

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1957

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب شاهنامه فردوسینوشته ؛تصحیح متن باهتمام آ.برتلس؛زیر نظر ع. نوشین تعداد صفحه ج آکادمی علوم اتحاد شوروی، انستیتوی خاورشناسی‌، کتابخانه پهلوی دانلود pdf

شناسه رکورد : 4250

عنوان : شاهنامه فردوسی

پديدآور : ؛تصحیح متن باهتمام آ.برتلس؛زیر نظر ع. نوشین

شابک :

تعداد صفحات : ج

ويژگيها :

ناشر : آکادمی علوم اتحاد شوروی، انستیتوی خاورشناسی‌، کتابخانه پهلوی

شماره ثبت : 2160

اولین انتشار : 1976

سال انتشار : 1960

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1960

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب شاهنامه فردوسینوشته ؛تصحیح متن باهتمام آ.برتلس؛زیر نظر ع. نوشین تعداد صفحه ج آکادمی علوم اتحاد شوروی، انستیتوی خاورشناسی‌، کتابخانه پهلوی دانلود pdf

شناسه رکورد : 4250

عنوان : شاهنامه فردوسی

پديدآور : ؛تصحیح متن باهتمام آ.برتلس؛زیر نظر ع. نوشین

شابک :

تعداد صفحات : ج

ويژگيها :

ناشر : آکادمی علوم اتحاد شوروی، انستیتوی خاورشناسی‌، کتابخانه پهلوی

شماره ثبت : 2161

اولین انتشار : 1977

سال انتشار : 1937

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1937

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz