کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی ساختار سازمان ایلات و شیوه معیشت عشایر آذربایجان غربی , شرح سودی بر حا

کتاب ساختار سازمان ایلات و شیوه معیشت عشایر آذربایجان غربینوشته ؛تالیف ابراهیم اسکندرینیاف بامقدمه مسعود منصوری تعداد صفحه 478 ص. انزلی دانلود pdf

شناسه رکورد : 2297

عنوان : ساختار سازمان ایلات و شیوه معیشت عشایر آذربایجان غربی

پديدآور : ؛تالیف ابراهیم اسکندرینیاف بامقدمه مسعود منصوری

شابک :

تعداد صفحات : 478 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : انزلی

شماره ثبت : 12900

اولین انتشار : 1349

سال انتشار : 1937

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1937

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب شرح سودی بر حافظنوشته ؛محمد سودی بسنوی؛ترجمه عصمت ستارزاده تعداد صفحه 4 ج انزلی دانلود pdf

شناسه رکورد : 3684

عنوان : شرح سودی بر حافظ

پديدآور : ؛محمد سودی بسنوی؛ترجمه عصمت ستارزاده

شابک :

تعداد صفحات : 4 ج

ويژگيها :

ناشر : انزلی

شماره ثبت : 13853

اولین انتشار : 1349

سال انتشار : 1926

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1926

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب شرح سودی بر حافظنوشته ؛محمد سودی بسنوی؛ترجمه عصمت ستارزاده تعداد صفحه 4 ج انزلی دانلود pdf

شناسه رکورد : 3684

عنوان : شرح سودی بر حافظ

پديدآور : ؛محمد سودی بسنوی؛ترجمه عصمت ستارزاده

شابک :

تعداد صفحات : 4 ج

ويژگيها :

ناشر : انزلی

شماره ثبت : 13854

اولین انتشار : 1349

سال انتشار : 1943

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1943

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz