کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی روش تحقیق در علوم سیاسی , مبانی دیپلماسی,مبانی دیپلماسی

کتاب روش تحقیق در علوم سیاسینوشته ؛تالیف ابوالقاسم طاهری تعداد صفحه 232 ص. نشر قومس دانلود pdf

شناسه رکورد : 1722

عنوان : روش تحقیق در علوم سیاسی

پديدآور : ؛تالیف ابوالقاسم طاهری

شابک :

تعداد صفحات : 232 ص.

ويژگيها : نمودار

ناشر : نشر قومس

شماره ثبت : 8904

اولین انتشار : 1379

سال انتشار : 1918

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1918

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مبانی دیپلماسینوشته ؛جان ویک لین‌؛تحقیق و ترجمه عبدالعلی قوام تعداد صفحه 200 ص. نشر قومس دانلود pdf

شناسه رکورد : 1724

عنوان : مبانی دیپلماسی

پديدآور : ؛جان ویک لین‌؛تحقیق و ترجمه عبدالعلی قوام

شابک :

تعداد صفحات : 200 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : نشر قومس

شماره ثبت : 8828

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1913

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1913

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مبانی دیپلماسینوشته ؛جان ویک لین‌؛تحقیق و ترجمه عبدالعلی قوام تعداد صفحه 200 ص. نشر قومس دانلود pdf

شناسه رکورد : 1724

عنوان : مبانی دیپلماسی

پديدآور : ؛جان ویک لین‌؛تحقیق و ترجمه عبدالعلی قوام

شابک :

تعداد صفحات : 200 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : نشر قومس

شماره ثبت : 8829

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1910

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1910

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz