کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی رنه , تاریخ حقوق ایران,فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکرو

کتاب رنهنوشته ؛ترجمه شجاع الدین شفا تعداد صفحه 115 ص کانون معرفت دانلود pdf

شناسه رکورد : 7050

عنوان : رنه

پديدآور : ؛ترجمه شجاع الدین شفا

شابک :

تعداد صفحات : 115 ص

ويژگيها :

ناشر : کانون معرفت

شماره ثبت : 16378

اولین انتشار : 1383

سال انتشار : 1935

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1935

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تاریخ حقوق ایراننوشته ؛نگارش جعفر لنگرودی تعداد صفحه 395ص کانون معرفت دانلود pdf

شناسه رکورد : 8916

عنوان : تاریخ حقوق ایران

پديدآور : ؛نگارش جعفر لنگرودی

شابک :

تعداد صفحات : 395ص

ويژگيها :

ناشر : کانون معرفت

شماره ثبت : 9492

اولین انتشار : 1389

سال انتشار : 1915

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1915

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافتنوشته ؛نویسنده هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات ماکروسافت تعداد صفحه 920 ص.مصور، جدول کانون نشر علوم دانلود pdf

شناسه رکورد : 9089

عنوان : فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت

پديدآور : ؛نویسنده هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات ماکروسافت

شابک : 9643270564

تعداد صفحات : 920 ص.مصور، جدول

ويژگيها :

ناشر : کانون نشر علوم

شماره ثبت : 3907

اولین انتشار : 1343

سال انتشار : 1930

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1930

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz