کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی راهنمایی برای برنامه‌ریزی شهرهای سالم و فعال , مجموعه فهرست عناوین قوانین و مق

کتاب راهنمایی برای برنامه‌ریزی شهرهای سالم و فعالنوشته / تالیف پگی ادوارد، آگیس توروس؛ترجمه‌ی مهدی دهقان‌منشادی تعداد صفحه 176ص نخبگان دانش دانلود pdf

شناسه رکورد : 13757

عنوان : راهنمایی برای برنامه‌ریزی شهرهای سالم و فعال

پديدآور : / تالیف پگی ادوارد، آگیس توروس؛ترجمه‌ی مهدی دهقان‌منشادی

شابک : 978-6-00-921177-7

تعداد صفحات : 176ص

ويژگيها : جدول

ناشر : نخبگان دانش

شماره ثبت : 32364

اولین انتشار : 1346

سال انتشار : 1951

نوبت چاپ : 7

ویرایش : نسخه 1951

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقرراتنوشته ؛تهیه و تدوین اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نخست‌وزیری تعداد صفحه 4ج. نخست‌وزیری دانلود pdf

شناسه رکورد : 8636

عنوان : مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات

پديدآور : ؛تهیه و تدوین اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نخست‌وزیری

شابک :

تعداد صفحات : 4ج.

ويژگيها :

ناشر : نخست‌وزیری

شماره ثبت : 8951

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1910

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1910

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقرراتنوشته ؛تهیه و تدوین اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نخست‌وزیری تعداد صفحه 4ج. نخست‌وزیری دانلود pdf

شناسه رکورد : 8636

عنوان : مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات

پديدآور : ؛تهیه و تدوین اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نخست‌وزیری

شابک :

تعداد صفحات : 4ج.

ويژگيها :

ناشر : نخست‌وزیری

شماره ثبت : 8952

اولین انتشار :

سال انتشار : 1956

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1956

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz