کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران , بعد فرهنگی توسعه,تحلیل محتوا

کتاب درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایراننوشته ؛تالیف اکبر جامی ابراهیم زرگر تعداد صفحه يازده‌، 672، ص. دانشگاه شهید بهشتی‌، مرکز چاپ و انتشارات دانلود pdf

شناسه رکورد : 4966

عنوان : درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

پديدآور : ؛تالیف اکبر جامی ابراهیم زرگر

شابک : 9644570162

تعداد صفحات : يازده‌، 672، ص.

ويژگيها : مصور، نقشه‌، نمودار

ناشر : دانشگاه شهید بهشتی‌، مرکز چاپ و انتشارات

شماره ثبت : 11291

اولین انتشار : 1382

سال انتشار : 1930

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1930

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب بعد فرهنگی توسعهنوشته ؛از مجموعه ی فرهنگ و توسعه انتشارات یونسکو ؛ترجمه صلاح‌الدین محلاتی تعداد صفحه [292] ص دانشگاه شهید بهشتی‌، مرکز چاپ و انتشارات دانلود pdf

شناسه رکورد : 5138

عنوان : بعد فرهنگی توسعه

پديدآور : ؛از مجموعه ی فرهنگ و توسعه انتشارات یونسکو ؛ترجمه صلاح‌الدین محلاتی

شابک : 9644570189

تعداد صفحات : [292] ص

ويژگيها :

ناشر : دانشگاه شهید بهشتی‌، مرکز چاپ و انتشارات

شماره ثبت : 14920

اولین انتشار : 1377

سال انتشار : 1917

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1917

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تحلیل محتوانوشته ؛تالیف لورنس باردن‌؛ترجمه محمد یمنی‌دوزی سرخابی‌، ملیحه آشتیانی تعداد صفحه 285 ص. دانشگاه شهید بهشتی‌، مرکز چاپ و انتشارات دانلود pdf

شناسه رکورد : 5338

عنوان : تحلیل محتوا

پديدآور : ؛تالیف لورنس باردن‌؛ترجمه محمد یمنی‌دوزی سرخابی‌، ملیحه آشتیانی

شابک :

تعداد صفحات : 285 ص.

ويژگيها : جدول، نمودار

ناشر : دانشگاه شهید بهشتی‌، مرکز چاپ و انتشارات

شماره ثبت : 15040

اولین انتشار : 1387

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz