کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی دایره‌المعارف دانشمندان علم و صنعت , دایره‌المعارف دانشمندان علم و

کتاب دایره‌المعارف دانشمندان علم و صنعتنوشته ؛تدوین ایزاک آسیموف تعداد صفحه 3 ج.مصور، عکس وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 9087

عنوان : دایره‌المعارف دانشمندان علم و صنعت

پديدآور : ؛تدوین ایزاک آسیموف

شابک :

تعداد صفحات : 3 ج.مصور، عکس

ويژگيها :

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

شماره ثبت : 18610

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1929

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1929

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب دایره‌المعارف دانشمندان علم و صنعتنوشته ؛تدوین ایزاک آسیموف تعداد صفحه 3 ج.مصور، عکس وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 9087

عنوان : دایره‌المعارف دانشمندان علم و صنعت

پديدآور : ؛تدوین ایزاک آسیموف

شابک :

تعداد صفحات : 3 ج.مصور، عکس

ويژگيها :

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

شماره ثبت : 18625

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1921

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1921

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب زندگی روزمره انسان ماقبل تاریخنوشته ؛تالیف مارجوری کوئنل، سی. اچ. بی. کوئنل؛ترجمه اسدالله ملک کیانی تعداد صفحه 282 ص.مصور وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 10881

عنوان : زندگی روزمره انسان ماقبل تاریخ

پديدآور : ؛تالیف مارجوری کوئنل، سی. اچ. بی. کوئنل؛ترجمه اسدالله ملک کیانی

شابک :

تعداد صفحات : 282 ص.مصور

ويژگيها :

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

شماره ثبت : 20196

اولین انتشار : 1363

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz