کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی دانش‌آموزان استثنایی , تاریخ روابط ایران و چین,آموزش و پرورش در خدمت

کتاب دانش‌آموزان استثنایینوشته ؛تالیف عزت‌اله نادری، مریم سیف نراقی تعداد صفحه 171 ص. امیرکبیر دانلود pdf

شناسه رکورد : 6149

عنوان : دانش‌آموزان استثنایی

پديدآور : ؛تالیف عزت‌اله نادری، مریم سیف نراقی

شابک :

تعداد صفحات : 171 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : امیرکبیر

شماره ثبت : 15559

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1932

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1932

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تاریخ روابط ایران و چیننوشته ؛تالیف علائالدین آذری تعداد صفحه 196 ص. امیرکبیر دانلود pdf

شناسه رکورد : 6152

عنوان : تاریخ روابط ایران و چین

پديدآور : ؛تالیف علائالدین آذری

شابک :

تعداد صفحات : 196 ص.

ويژگيها : مصور (رنگی‌)، نقشه

ناشر : امیرکبیر

شماره ثبت : 15568

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1917

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1917

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگینوشته ؛تالیف مارتین کارنوی؛ترجمه محبوبه مهاجر تعداد صفحه ف‌، 407 ص. امیرکبیر دانلود pdf

شناسه رکورد : 6211

عنوان : آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی

پديدآور : ؛تالیف مارتین کارنوی؛ترجمه محبوبه مهاجر

شابک :

تعداد صفحات : ف‌، 407 ص.

ويژگيها : جدول

ناشر : امیرکبیر

شماره ثبت : 15651

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1939

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1939

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz