کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی خدمات مرجع و اطلاعرسانی , اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر هوا

کتاب خدمات مرجع و اطلاعرسانینوشته ؛به کوشش عباس حری، علی اکبری، مونا مهدیان تعداد صفحه 255 ص. کتابدار دانلود pdf

شناسه رکورد : 10661

عنوان : خدمات مرجع و اطلاعرسانی

پديدآور : ؛به کوشش عباس حری، علی اکبری، مونا مهدیان

شابک : 9786005489057

تعداد صفحات : 255 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : کتابدار

شماره ثبت : 20561

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1921

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1921

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره اینوشته ؛لیلسند کیفر؛حمید مالمیران تعداد صفحه 350 ص کتابدار دانلود pdf

شناسه رکورد : 10663

عنوان : اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای

پديدآور : ؛لیلسند کیفر؛حمید مالمیران

شابک : 9786005489040

تعداد صفحات : 350 ص

ويژگيها :

ناشر : کتابدار

شماره ثبت : 20596

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1919

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1919

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره اینوشته ؛لیلسند کیفر؛حمید مالمیران تعداد صفحه 350 ص کتابدار دانلود pdf

شناسه رکورد : 10663

عنوان : اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای

پديدآور : ؛لیلسند کیفر؛حمید مالمیران

شابک : 9786005489040

تعداد صفحات : 350 ص

ويژگيها :

ناشر : کتابدار

شماره ثبت : 20882

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1928

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1928

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz