کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی حقوق کیفری اختصاصی , حقوق کیفری اختصاصی,مجموعه کامل قوانین و مقررات استخدا

کتاب حقوق کیفری اختصاصینوشته ؛ابراهیم پاد تعداد صفحه 2 ج دانشور دانلود pdf

شناسه رکورد : 6012

عنوان : حقوق کیفری اختصاصی

پديدآور : ؛ابراهیم پاد

شابک : 9645696534

تعداد صفحات : 2 ج

ويژگيها :

ناشر : دانشور

شماره ثبت : 5159

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1940

نوبت چاپ : 11

ویرایش : نسخه 1940

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب حقوق کیفری اختصاصینوشته ؛ابراهیم پاد تعداد صفحه 2 ج دانشور دانلود pdf

شناسه رکورد : 6012

عنوان : حقوق کیفری اختصاصی

پديدآور : ؛ابراهیم پاد

شابک : 9645696534

تعداد صفحات : 2 ج

ويژگيها :

ناشر : دانشور

شماره ثبت : 5181

اولین انتشار : 1354

سال انتشار : 1919

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1919

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مجموعه کامل قوانین و مقررات استخدامینوشته ؛گردآورنده فرجالله قربانی تعداد صفحه چهل و هشت‌، 1504 ص. دانشور دانلود pdf

شناسه رکورد : 6107

عنوان : مجموعه کامل قوانین و مقررات استخدامی

پديدآور : ؛گردآورنده فرجالله قربانی

شابک : 9645579104

تعداد صفحات : چهل و هشت‌، 1504 ص.

ويژگيها : جدول

ناشر : دانشور

شماره ثبت : 4515

اولین انتشار : 1386

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz