کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی حقوق تجارت بین‌الملل , حقوق تجارت بین‌الملل,تحقیقات جنایی

کتاب حقوق تجارت بین‌المللنوشته ؛تالیف و ترجمه محمود عرفانی تعداد صفحه ج جهاد دانشگاهی‌، موسسه انتشارات (ماجد) دانلود pdf

شناسه رکورد : 5954

عنوان : حقوق تجارت بین‌الملل

پديدآور : ؛تالیف و ترجمه محمود عرفانی

شابک :

تعداد صفحات : ج

ويژگيها :

ناشر : جهاد دانشگاهی‌، موسسه انتشارات (ماجد)

شماره ثبت : 4878

اولین انتشار : 1994

سال انتشار : 1917

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1917

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب حقوق تجارت بین‌المللنوشته ؛تالیف و ترجمه محمود عرفانی تعداد صفحه ج جهاد دانشگاهی‌، موسسه انتشارات (ماجد) دانلود pdf

شناسه رکورد : 5954

عنوان : حقوق تجارت بین‌الملل

پديدآور : ؛تالیف و ترجمه محمود عرفانی

شابک :

تعداد صفحات : ج

ويژگيها :

ناشر : جهاد دانشگاهی‌، موسسه انتشارات (ماجد)

شماره ثبت : 8957

اولین انتشار : 1962

سال انتشار : 1942

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1942

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تحقیقات جنایینوشته ؛تالیف چارلز اسوانسون‌، نیل سی‌، چاملین‌، لئونارد تریتو؛ترجمه مهدی نجابتی‌، رضا پرویزی، اصغر شفیعی نیک تعداد صفحه 511 ص. جهاد دانشگاهی‌، موسسه انتشارات‌(ماجد) دانلود pdf

شناسه رکورد : 8369

عنوان : تحقیقات جنایی

پديدآور : ؛تالیف چارلز اسوانسون‌، نیل سی‌، چاملین‌، لئونارد تریتو؛ترجمه مهدی نجابتی‌، رضا پرویزی، اصغر شفیعی نیک

شابک :

تعداد صفحات : 511 ص.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : جهاد دانشگاهی‌، موسسه انتشارات‌(ماجد)

شماره ثبت : 9279

اولین انتشار : 1968

سال انتشار : 1931

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1931

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz