کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی جامعه و تعلیم و تربیت , جامعه و تعلیم و تربیت,سازمان و مدیریت آموزش

کتاب جامعه و تعلیم و تربیتنوشته ؛تالیف علی شریعتمداری تعداد صفحه 264 ص امیرکبیر دانلود pdf

شناسه رکورد : 6229

عنوان : جامعه و تعلیم و تربیت

پديدآور : ؛تالیف علی شریعتمداری

شابک :

تعداد صفحات : 264 ص

ويژگيها :

ناشر : امیرکبیر

شماره ثبت : 15627

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1949

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1949

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب جامعه و تعلیم و تربیتنوشته ؛تالیف علی شریعتمداری تعداد صفحه 264 ص امیرکبیر دانلود pdf

شناسه رکورد : 6229

عنوان : جامعه و تعلیم و تربیت

پديدآور : ؛تالیف علی شریعتمداری

شابک :

تعداد صفحات : 264 ص

ويژگيها :

ناشر : امیرکبیر

شماره ثبت : 15631

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1928

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1928

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب سازمان و مدیریت آموزش و پرورشنوشته ؛تالیف مصطفی عسگریان تعداد صفحه 145 ص. امیرکبیر دانلود pdf

شناسه رکورد : 6298

عنوان : سازمان و مدیریت آموزش و پرورش

پديدآور : ؛تالیف مصطفی عسگریان

شابک : 9640000787

تعداد صفحات : 145 ص.

ويژگيها : نمودار

ناشر : امیرکبیر

شماره ثبت : 15739

اولین انتشار : 1342

سال انتشار : 1939

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1939

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz