کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی جامعه‌شناسی صلح , جامعه شناسی مصرف گردشگری و خرید,کاربردآمار در علوم اجتما

کتاب جامعه‌شناسی صلحنوشته / نویسنده گاستون بوتول؛ترجمه هوشنگ فرخجسته تعداد صفحه 153ص جامعه شناسان دانلود pdf

شناسه رکورد : 13696

عنوان : جامعه‌شناسی صلح

پديدآور : / نویسنده گاستون بوتول؛ترجمه هوشنگ فرخجسته

شابک : 978-6-00-905836-5

تعداد صفحات : 153ص

ويژگيها :

ناشر : جامعه شناسان

شماره ثبت : 31812

اولین انتشار : 1375

سال انتشار : 1929

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1929

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب جامعه شناسی مصرف گردشگری و خریدنوشته / تالیف دالن تیموتی؛ترجمه علی اصغرسعیدی،مهدی حسین آّبادی تعداد صفحه 292 ص جامعه شناسان دانلود pdf

شناسه رکورد : 13713

عنوان : جامعه شناسی مصرف گردشگری و خرید

پديدآور : / تالیف دالن تیموتی؛ترجمه علی اصغرسعیدی،مهدی حسین آّبادی

شابک :

تعداد صفحات : 292 ص

ويژگيها :

ناشر : جامعه شناسان

شماره ثبت : 31808

اولین انتشار : 1375

سال انتشار : 1923

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1923

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب کاربردآمار در علوم اجتماعینوشته ؛سعید گودرزی تعداد صفحه 434ص. جامعه شناسان،دانشگاه آزاد اسلامی دانلود pdf

شناسه رکورد : 6488

عنوان : کاربردآمار در علوم اجتماعی

پديدآور : ؛سعید گودرزی

شابک :

تعداد صفحات : 434ص.

ويژگيها : مصور ،جدول،نمودار

ناشر : جامعه شناسان،دانشگاه آزاد اسلامی

شماره ثبت : 15851

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1920

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1920

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz