کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی تمدنهای عالم , تمدنهای عالم,علم در تاریخ

کتاب تمدنهای عالمنوشته ؛تالیف فیلیپ جی‌. آدلر؛ترجمه محمدحسین آریا تعداد صفحه 2 ج. (0801 ص) امیرکبیر دانلود pdf

شناسه رکورد : 1608

عنوان : تمدنهای عالم

پديدآور : ؛تالیف فیلیپ جی‌. آدلر؛ترجمه محمدحسین آریا

شابک :

تعداد صفحات : 2 ج. (0801 ص)

ويژگيها : مصور، نقشه

ناشر : امیرکبیر

شماره ثبت : 7142

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تمدنهای عالمنوشته ؛تالیف فیلیپ جی‌. آدلر؛ترجمه محمدحسین آریا تعداد صفحه 2 ج. (0801 ص) امیرکبیر دانلود pdf

شناسه رکورد : 1608

عنوان : تمدنهای عالم

پديدآور : ؛تالیف فیلیپ جی‌. آدلر؛ترجمه محمدحسین آریا

شابک :

تعداد صفحات : 2 ج. (0801 ص)

ويژگيها : مصور، نقشه

ناشر : امیرکبیر

شماره ثبت : 7143

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1914

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1914

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب علم در تاریخنوشته ؛نوشته جان برنال؛ترجمه ح‌. اسدپور پیرانفر… [و دیگران‌] تعداد صفحه 4 ج. در دو مجلد امیرکبیر دانلود pdf

شناسه رکورد : 1622

عنوان : علم در تاریخ

پديدآور : ؛نوشته جان برنال؛ترجمه ح‌. اسدپور پیرانفر… [و دیگران‌]

شابک : 9640005096

تعداد صفحات : 4 ج. در دو مجلد

ويژگيها : مصور، نقشه

ناشر : امیرکبیر

شماره ثبت : 7121

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz