کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی تاریخ یحیی , کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان,کارنامه پژوهشی د

کتاب تاریخ یحیینوشته ؛با تصحیح و تعلیق شمس‌الدین نجمی تعداد صفحه 394 ص دانشگاه شهید با هنر (کرمان‌) دانلود pdf

شناسه رکورد : 2438

عنوان : تاریخ یحیی

پديدآور : ؛با تصحیح و تعلیق شمس‌الدین نجمی

شابک : 9789642500215

تعداد صفحات : 394 ص

ويژگيها :

ناشر : دانشگاه شهید با هنر (کرمان‌)

شماره ثبت : 5638

اولین انتشار :

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرماننوشته ؛دانشگاه شهید باهنر کرمان، معاونت پژوهشی تعداد صفحه 1032ص. دانشگاه شهید باهنر (کرمان) دانلود pdf

شناسه رکورد : 9784

عنوان : کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پديدآور : ؛دانشگاه شهید باهنر کرمان، معاونت پژوهشی

شابک : 9789642500536

تعداد صفحات : 1032ص.

ويژگيها : مصور

ناشر : دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

شماره ثبت : 19481

اولین انتشار : 1977

سال انتشار : 1914

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1914

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرماننوشته ؛دانشگاه شهید باهنر کرمان، معاونت پژوهشی تعداد صفحه 1032ص. دانشگاه شهید باهنر (کرمان) دانلود pdf

شناسه رکورد : 9784

عنوان : کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

پديدآور : ؛دانشگاه شهید باهنر کرمان، معاونت پژوهشی

شابک : 9789642500536

تعداد صفحات : 1032ص.

ويژگيها : مصور

ناشر : دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

شماره ثبت : 19526

اولین انتشار : 1997

سال انتشار : 1924

نوبت چاپ :

ویرایش : نسخه 1924

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz