کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی تاریخ روانشناسی , تاریخ روانشناسی,رگرسیون چندمتغیری در پژوهش ر

کتاب تاریخ روانشناسینوشته ؛ف‌. ل. مولر؛ترجمه علیمحمد کاردان تعداد صفحه 2ج مرکز نشر دانشگاهی دانلود pdf

شناسه رکورد : 596

عنوان : تاریخ روانشناسی

پديدآور : ؛ف‌. ل. مولر؛ترجمه علیمحمد کاردان

شابک :

تعداد صفحات :

ويژگيها :

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

شماره ثبت : 516

اولین انتشار : 1387

سال انتشار : 1939

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1939

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تاریخ روانشناسینوشته ؛ف‌. ل. مولر؛ترجمه علیمحمد کاردان تعداد صفحه 2ج مرکز نشر دانشگاهی دانلود pdf

شناسه رکورد : 596

عنوان : تاریخ روانشناسی

پديدآور : ؛ف‌. ل. مولر؛ترجمه علیمحمد کاردان

شابک :

تعداد صفحات :

ويژگيها :

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

شماره ثبت : 517

اولین انتشار : 1387

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب رگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتارینوشته ؛کرلینجر پدهاوزر؛ترجمه حسن سرایی تعداد صفحه 2 ج. مرکز نشر دانشگاهی دانلود pdf

شناسه رکورد : 671

عنوان : رگرسیون چندمتغیری در پژوهش رفتاری

پديدآور : ؛کرلینجر پدهاوزر؛ترجمه حسن سرایی

شابک :

تعداد صفحات : 2 ج.

ويژگيها : مصور، جدول، نمودار

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

شماره ثبت : 570

اولین انتشار : 1387

سال انتشار : 1929

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1929

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz