کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی تئوریهای سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی , تئوریهای سازمان و

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایینوشته ؛حسین رحمان‌سرشت تعداد صفحه ج. دوران دانلود pdf

شناسه رکورد : 5424

عنوان : تئوریهای سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی

پديدآور : ؛حسین رحمان‌سرشت

شابک : 9789648891393

تعداد صفحات : ج.

ويژگيها : مصور ، جدول ، نمودار

ناشر : دوران

شماره ثبت : 7094

اولین انتشار : 1387

سال انتشار : 1911

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1911

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایینوشته ؛حسین رحمان‌سرشت تعداد صفحه ج. دوران دانلود pdf

شناسه رکورد : 5424

عنوان : تئوریهای سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی

پديدآور : ؛حسین رحمان‌سرشت

شابک : 9789648891393

تعداد صفحات : ج.

ويژگيها : مصور ، جدول ، نمودار

ناشر : دوران

شماره ثبت : 31827

اولین انتشار : 1391

سال انتشار : 1923

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1923

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تئوریهای سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایینوشته ؛حسین رحمان‌سرشت تعداد صفحه ج. دوران دانلود pdf

شناسه رکورد : 5424

عنوان : تئوریهای سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی

پديدآور : ؛حسین رحمان‌سرشت

شابک : 9789648891393

تعداد صفحات : ج.

ويژگيها : مصور ، جدول ، نمودار

ناشر : دوران

شماره ثبت : 31828

اولین انتشار : 1390

سال انتشار : 1960

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1960

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz