کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی بیوگرافی پیش از تولد , مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی,مبانی نظامها و خدمات اطلاعا

کتاب بیوگرافی پیش از تولدنوشته ؛تالیف مارگرت شی گلیبرت (صحیح گیلبرت‌)؛ترجمه محمود بهزاد تعداد صفحه 185 ص. وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 7749

عنوان : بیوگرافی پیش از تولد

پديدآور : ؛تالیف مارگرت شی گلیبرت (صحیح گیلبرت‌)؛ترجمه محمود بهزاد

شابک :

تعداد صفحات : 185 ص.

ويژگيها : مصور، جدول

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

شماره ثبت : 16842

اولین انتشار : 1384

سال انتشار : 1930

نوبت چاپ : 4

ویرایش : نسخه 1930

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتینوشته ؛پاولین آترتون‌؛گروه مترجمان؛ویراسته عباس حری تعداد صفحه 611ص. وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، مرکز اسناد و مدارک علمی دانلود pdf

شناسه رکورد : 7997

عنوان : مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی

پديدآور : ؛پاولین آترتون‌؛گروه مترجمان؛ویراسته عباس حری

شابک :

تعداد صفحات : 611ص.

ويژگيها :

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، مرکز اسناد و مدارک علمی

شماره ثبت : 18066

اولین انتشار : 1384

سال انتشار : 1923

نوبت چاپ : 4

ویرایش : نسخه 1923

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتینوشته ؛پاولین آترتون‌؛گروه مترجمان؛ویراسته عباس حری تعداد صفحه 611ص. وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، مرکز اسناد و مدارک علمی دانلود pdf

شناسه رکورد : 7997

عنوان : مبانی نظامها و خدمات اطلاعاتی

پديدآور : ؛پاولین آترتون‌؛گروه مترجمان؛ویراسته عباس حری

شابک :

تعداد صفحات : 611ص.

ويژگيها :

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌، مرکز اسناد و مدارک علمی

شماره ثبت : 18067

اولین انتشار : 1380

سال انتشار : 1912

نوبت چاپ : 9

ویرایش : نسخه 1912

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz