کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی برنامه‌ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی , اتحاد عاقل به معقول,ا

کتاب برنامه‌ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانینوشته ؛ف – هاربیسون‌؛ترجمه محمد یمنی‌دوزی سرخابی تعداد صفحه 35 ص. علمی فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 5109

عنوان : برنامه‌ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

پديدآور : ؛ف – هاربیسون‌؛ترجمه محمد یمنی‌دوزی سرخابی

شابک :

تعداد صفحات : 35 ص.

ويژگيها : جدول

ناشر : علمی فرهنگی

شماره ثبت : 14908

اولین انتشار : ?

سال انتشار : 1913

نوبت چاپ : ?

ویرایش : نسخه 1913

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب اتحاد عاقل به معقولنوشته ؛مقدمه و تعلیقات حسن حسن‌زاده آملی تعداد صفحه ص 72 علمی و فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 7

عنوان : اتحاد عاقل به معقول

پديدآور : ؛مقدمه و تعلیقات حسن حسن‌زاده آملی

شابک :

تعداد صفحات : ص 72

ويژگيها :

ناشر : علمی و فرهنگی

شماره ثبت : 2

اولین انتشار : 1969

سال انتشار : 1915

نوبت چاپ : 15

ویرایش : نسخه 1915

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب اتحاد عاقل به معقولنوشته ؛مقدمه و تعلیقات حسن حسن‌زاده آملی تعداد صفحه ص 72 علمی و فرهنگی دانلود pdf

شناسه رکورد : 7

عنوان : اتحاد عاقل به معقول

پديدآور : ؛مقدمه و تعلیقات حسن حسن‌زاده آملی

شابک :

تعداد صفحات : ص 72

ويژگيها :

ناشر : علمی و فرهنگی

شماره ثبت : 3

اولین انتشار : 1391

سال انتشار : 1963

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1963

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz