کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی بازتابهای شرطی , بازتابهای شرطی,تاریخ روانشناسی نوین

کتاب بازتابهای شرطینوشته ؛تالیف ایوان پتروویچ پاولف‌؛ترجمه یوسف کریمی‌، جواد قهرمانی تعداد صفحه 512 ص. رشد دانلود pdf

شناسه رکورد : 593

عنوان : بازتابهای شرطی

پديدآور : ؛تالیف ایوان پتروویچ پاولف‌؛ترجمه یوسف کریمی‌، جواد قهرمانی

شابک :

تعداد صفحات : 512 ص.

ويژگيها : مصور، جدول

ناشر : رشد

شماره ثبت : 478

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب بازتابهای شرطینوشته ؛تالیف ایوان پتروویچ پاولف‌؛ترجمه یوسف کریمی‌، جواد قهرمانی تعداد صفحه 512 ص. رشد دانلود pdf

شناسه رکورد : 593

عنوان : بازتابهای شرطی

پديدآور : ؛تالیف ایوان پتروویچ پاولف‌؛ترجمه یوسف کریمی‌، جواد قهرمانی

شابک :

تعداد صفحات : 512 ص.

ويژگيها : مصور، جدول

ناشر : رشد

شماره ثبت : 479

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1945

نوبت چاپ : ؟

ویرایش : نسخه 1945

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب تاریخ روانشناسی نویننوشته ؛تالیف دوان پی شولتز، سیدنی آلن شولتز؛ترجمه علی‌اکبر سیف … [و دیگران‌] تعداد صفحه 2 ج. رشد دانلود pdf

شناسه رکورد : 597

عنوان : تاریخ روانشناسی نوین

پديدآور : ؛تالیف دوان پی شولتز، سیدنی آلن شولتز؛ترجمه علی‌اکبر سیف … [و دیگران‌]

شابک :

تعداد صفحات : 2 ج.

ويژگيها : مصور، عکس

ناشر : رشد

شماره ثبت : 501

اولین انتشار : ؟

سال انتشار : 1943

نوبت چاپ : 2

ویرایش : نسخه 1943

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz