کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی اقلیم‌شناسی همدید و کاربردآن در مطالعات محیطی , اقلیم‌شناسی

کتاب اقلیم‌شناسی همدید و کاربردآن در مطالعات محیطینوشته ؛نوشته برنت یارنال ؛برگردان ابوالفضل مسعودیان تعداد صفحه 289 ص دانشگاه اصفهان دانلود pdf

شناسه رکورد : 4818

عنوان : اقلیم‌شناسی همدید و کاربردآن در مطالعات محیطی

پديدآور : ؛نوشته برنت یارنال ؛برگردان ابوالفضل مسعودیان

شابک : 9648658412

تعداد صفحات : 289 ص

ويژگيها :

ناشر : دانشگاه اصفهان

شماره ثبت : 8788

اولین انتشار : 1380

سال انتشار : 1945

نوبت چاپ : 9

ویرایش : نسخه 1945

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب اقلیم‌شناسی همدید و کاربردآن در مطالعات محیطینوشته ؛نوشته برنت یارنال ؛برگردان ابوالفضل مسعودیان تعداد صفحه 289 ص دانشگاه اصفهان دانلود pdf

شناسه رکورد : 4818

عنوان : اقلیم‌شناسی همدید و کاربردآن در مطالعات محیطی

پديدآور : ؛نوشته برنت یارنال ؛برگردان ابوالفضل مسعودیان

شابک : 9648658412

تعداد صفحات : 289 ص

ويژگيها :

ناشر : دانشگاه اصفهان

شماره ثبت : 20758

اولین انتشار : 1388

سال انتشار : 1939

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1939

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب هواشناسی ساحلینوشته ؛تالیف اس‌. ا. هو؛مترجم جواد خوشحال دستجردی تعداد صفحه يج، 373 ص دانشگاه اصفهان دانلود pdf

شناسه رکورد : 4915

عنوان : هواشناسی ساحلی

پديدآور : ؛تالیف اس‌. ا. هو؛مترجم جواد خوشحال دستجردی

شابک : 9646478891

تعداد صفحات : يج، 373 ص

ويژگيها :

ناشر : دانشگاه اصفهان

شماره ثبت : 8448

اولین انتشار : 1388

سال انتشار : 1912

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1912

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz