کتابخانه فارسی ایرانیان – معرفی کتاب های برتر

کتابخانه آنلاین- نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی – قیمت کتاب های فارسی – دانلود کتاب های الکترونیکی

گت بلاگز کتاب چاپی اصول و ضوابط طراحی پارکهای شهری , فرهنگ کارگردانهای سینمای ایر

کتاب اصول و ضوابط طراحی پارکهای شهرینوشته ؛نویسندگان اسماعیل صالحی، مرتضی دیناروندی، امیر هدایتی تعداد صفحه 170 ص. سیمای دانش دانلود pdf

شناسه رکورد : 12240

عنوان : اصول و ضوابط طراحی پارکهای شهری

پديدآور : ؛نویسندگان اسماعیل صالحی، مرتضی دیناروندی، امیر هدایتی

شابک :

تعداد صفحات : 170 ص.

ويژگيها :

ناشر : سیمای دانش

شماره ثبت : 30671

اولین انتشار : 2005

سال انتشار : 1927

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1927

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب فرهنگ کارگردانهای سینمای ایران ۱۳۰۹ – ۱۳۷۷نوشته ؛گردآورده و نوشته‌ی مرتضی سیدمحمدی تعداد صفحه بيست و پنج، 1068 ص.مصور، عکس سیمرو دانلود pdf

شناسه رکورد : 9097

عنوان : فرهنگ کارگردانهای سینمای ایران ۱۳۰۹ – ۱۳۷۷

پديدآور : ؛گردآورده و نوشته‌ی مرتضی سیدمحمدی

شابک : 9645685354

تعداد صفحات : بيست و پنج، 1068 ص.مصور، عکس

ويژگيها :

ناشر : سیمرو

شماره ثبت : 1792

اولین انتشار : 2005

سال انتشار : 1943

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1943

ماهیت : کتاب چاپی

کتاب در جستجوی فقر یا ملک سلیماننوشته ؛نویسنده مهاتیر محمد؛مترجم محمد سوری تعداد صفحه 412 ص سیمین دانلود pdf

شناسه رکورد : 1940

عنوان : در جستجوی فقر یا ملک سلیمان

پديدآور : ؛نویسنده مهاتیر محمد؛مترجم محمد سوری

شابک : 9649010777

تعداد صفحات : 412 ص

ويژگيها :

ناشر : سیمین

شماره ثبت : 3734

اولین انتشار : 2005

سال انتشار : 1915

نوبت چاپ : 1

ویرایش : نسخه 1915

ماهیت : کتاب چاپی

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz